image_header
image_left
Op deze site willen we u wat vertellen over de gang van zaken bij kinderdagverblijf en naschoolse opvang Knabbel & Babbel.

Wij hopen u hiermee voldoende informatie te geven, natuurlijk zijn wij altijd bereid om eventuele vragen te beantwoorden.

Voor veel ouders is het een hele stap om de opvoeding en verzorging van hun kind uit handen te geven. Het is daarom belangrijk dat het contact tussen de pedagogisch medewerkers en de ouders prettig en duidelijk verloopt.
Mocht u vragen,op of aanmerkingen hebben dan is het vanzelfsprekend dat u bij de pedagogisch medewerkers, de hoofdleidsters en/of directie altijd terecht kunt.


Wij hopen dat u en uw kind zich bij ons thuis zullen voelen.

Trix Schrijvers van Zenden (Directeur)
Els Willner (Directeur)
Marco Stöcker (Financieel Directeur)


Algemeen